Vi har fått et oppdrag

Da Jesus forlot disiplene Kristi Himmelfartsdag gav han dem et oppdrag. De som selv hadde blitt gjort til disipler av Jesus gjennom 3 år, skulle nå gjøre alle folkeslag til disipler av Jesus ved å døpe dem og lære dem å holde alt det han hadde befalt dem.

2000 år etterpå ser vi oss som en del av den «misjonsbevegelsen» som ble startet den dagen, og vårt oppdrag er å gjøre barn og unge i Norge til disipler av Jesus.

Vi skal dermed lære barn og unge alt det Jesus har befalt oss, og ønsker dermed å ha fokus på Bibelen i vårt arbeid.

Vi som er ansatte ønsker selv å fordype oss i Guds ord for å ha noe å gi videre, og vi vil følge det Gud har sagt i alle områder av vårt arbeid.

Vi ønsker også å utarbeide ressurser som kan bli brukt i formidling lokalt, på leir og i hjemmet, og lære opp nye generasjoner i å gi Guds ord videre.

Vi ønsker også å være med å formidle Guds ord der vi blir spurt om å komme.

LagreLagre

LagreLagre