Har du tanker om hvordan nå nye mennesker?
Har du nye ideer på gang?
Nå kan du søke støtte gjennom Evangeliseringsfondet.

Av Bjarte Østebø

ImFs Evangeliseringsfond har som formål å støtte prosjekter med evangeliserende profil.

I dag er fondet på 3,2 millioner.
Fondets avkastning deles hvert år ut til evangeliserende tiltak. – I år har vi har totalt 121.000 kroner som kan deles ut, men da trenger vi søkere, sier Kenneth Foss. Sammen med administrasjonsleder Willy Landro og kretsrepresentant Trond Johansen sitter han i gruppen som vurderer søknadene som kommer inn. Utvalget leverer en innstilling til forbundsstyret, som må god-kjenne utbetalingene.

Ny profil.
Fra gammelt av ble størsteparten av pengene gitt til tradisjonelle evangeliske aksjoner. De siste årene har man forsøkt å endre profilen noe. – Det optimale er om pengene kan være en hjelp i oppstartsfasen av nye prosjekter. Derfor er vi på jakt etter nysatsinger og kreative ideer som har som mål å nå nye mennesker, gjerne på utradisjonelt vis, forklarer han.

Nettstedene OmGud.net og Preik.tv har vært av prosjektene som har mottatt støtte de siste årene.

I tillegg har flere nærradioer med evangeliserende programmer fått tilskudd.

Ønsker flere søknader.
Utvalget ønsker å få høre om prosjekter som har til hensikt å nå mennesker med evangeliet med nye arbeidsmåter, eller prosjekter som på lengre sikt vil fungere evangeliserende, men som trenger hjelp og økonomisk støtte i oppstarten.

Søknaden må inneholde en presentasjon av prosjektet og mest mulig informasjon om dette. Skal tiltaket foregå over lengre tid må det fortelles noe om fremdriftsplanen.

Søknaden må også utdype økonomien i prosjektet, og fortelle hvor mye penger det søkes om. – Har du et prosjekt med fokus på evangelisering i tankene, eller et arrangement som nærmer seg, så ta kontakt. Vi skulle veldig gjerne hatt flere søknader, oppfordrer Kenneth Foss.

Søknader kan sendes til admini-strasjonsleder Willy Landro på e-post: 

Søknadsfristen er 1. mars 2012.