p-ekteparet-skrunes

Av Petter Olsen – Sambåndet 

Ragnhild og Torgeir Skrunes har sagt ja til å bli husfolk i det planlagte student-kollektivet i Betania, Laksevåg i Bergen.

Torgeir Skrunes er i dag kretsleder i ImF Sør. Som Sambåndet skrev i januarnummeret, slutter han i denne stillingen til sommeren. Sammen med kona flytter han da til Bergen, der hun skal studere medisin.

Drøm

Sambåndet brakte i oktobernummeret i fjor nyheten om at en gruppe i Bergens Indremisjon (BI) drømmer om å skape et kristent studenthjem i bedehuset i Laksevåg for 8-12 studenter, tidligst fra nyttår 2015.
«Et sted å bo, et sted å tro, et sted å tjene». Det var stikkord administrasjonsleder Kenneth Hjortland i BI brukte da han drømte høyt på Åpen post på Arbeidermøtet til ImF tidlig i januar i år.
– Jesus overnattet i byen Betania, og tanken er å skape et nåtidens Betania i Laksevåg, sa Hjortland.

Deltidsstilling

En del av planen er å ha et ungt ektepar som kan være husfolk og for eksempel lage til fellesmåtider, nattverd, bønnestunder og lignende. På medlemsmøtet til BI 26. januar kom det fram at styret i BI er i dialog med Ragnhild og Torgeir Skrunes med tanke på å bli ansatt i en deltidsstilling som husfolk. Det bekrefter Torgeir Skrunes overfor Sambåndet.
-Vi har sagt ja til det, men det er en del formelle ting som ikke er avklart fra Bergens Indremisjon, påpeker Skrunes.
Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i BI bekrefter overfor Sambåndet at styreleder Edvard Thormodsæter i BI, i forlengelsen av styremøtet 21. januar, spurte ekteparet Skrunes om de var villig. Deretter ble saken tatt opp på medlemsmøtet 26. januar. Signalene der var overveiende positive, ifølge referatet som ligger ute på nettstedet til BI.

Styremøte

-På møtet 4. mars skal styret i Bergens Indremisjon så ta stilling til om vi skal gå videre med prosjektet i Laksevåg og eventuelt andre steder, sier Glenn Nord-Varhaug.
Han legger til at det også etter medlemsmøtet har kommet inn viktige innspill som blir en del av vurderingene. Forsamlingslederen bekrefter også at dersom Torgeir Skrunes blir ansatt, kan det være aktuelt å koble en del av stillingsprosenten opp til ungdomsarbeidet i forsamlingslokalet Betlehem. Det er også aktuelt å etablere en tilsvarende husmenighet i Fyllingsdalen i Bergen.
-Tankene om Fyllingsdalen er kommet opp fordi folk der har bedt om Guds ledelse for et arbeid i dette området, sier Nord-Varhaug.

Skal svare

En konkret person er spurt om å stå i bresjen for en husmenighet i Fyllingsdalen, og vedkommende er bedt om å svare innen styremøtet 4. mars. Sambåndet vet hvem dette er, men går ikke ut med navnet nå.
– Spørsmålet for styret er nok om en skal bruke ansattressurser på denne type arbeid, og i tilfelle hvor mye, sier Nord-Varhaug.
Nå ut. Den nytilsatte forsamlingslederen er generelt sett klart positiv til tanken om husmenigheter lokalt.
– Jo mer vi kan være til stede ute i lokalsamfunnet, jo lengre når vi ut med evangeliet. Hvis en gjør nye ting, er det alltid en risiko for at det ikke blir slik en hadde tenkt. Men hvis en ikke er villig til å ta risiko, i noen tilfeller med penger, greier en ikke å innta nytt land, sier Glenn Nord-Varhaug.
Forsamlingslederen påpeker også at det er viktig at folk som går inn i slikt arbeid, med eller uten lønn, gjør det utfra en indre overbevisning om at de er kalt til det.