Overskriften er hentet fra et intervju jeg hørte. Intervjuet handlet om kristent lederskap, og det beste rådet intervjuobjektet kunne gi til nye ledere, var: «Erstatt deg selv!»

Dette var det første en måtte begynne med. Finne andre som kunne gjøre en del av jobben som du skulle gjort, og det beste var selvsagt om en kunne finne noen som kunne gjøre jobben bedre enn deg.

Slik kunne en legge til rette for at Guds rike kunne vokse – og ikke mitt eget lederskap og eget rike.

Å erstatte seg selv ligner på den ene siden veldig mye på det vi kaller for delegering, men på den andre siden handler det om noe mer enn det. I Efeserbrevet skriver Paulus om de ulike ledergavene/tjenestene Gud har gitt: Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Gud har, sier Paulus, gitt disse med en bestemt hensikt, nemlig «for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp» (Ef 4:12).

Lederne skal ikke gjøre alt på vegne av alle andre, men gjennom det de gjør, skal de utruste de hellige til tjeneste.

De skal erstatte seg selv, ikke ved å bare delegere oppgaver, med ved å utruste andre. Slik blir Kristi kropp bygget opp!

Dette er noe å tenke på for ledere på alle plan. Hvordan står det til med lederutrustningen hos oss? Kanskje er det på tide for flere av oss å erstatte oss selv ved at vi utruster andre?

Kanskje ser du noen som kunne gjort tjenesten bedre enn du kan. Ikke se det som en trussel, men som en mulighet. Se etter unge lederspirer som med oppfølging av deg kan vokse og modnes som både kristne og ledere.

Tenk å kunne være med på å utruste en ny generasjon ledere som kan ta evangeliet videre!

Husk: Det er ikke ditt rike dette handler om, men Guds rike!

Andreas Evensen Daglig leder ImF-UNG

Av Andreas Evensen  – Daglig leder imF-UNG

LagreLagre

LagreLagre