Fredag 13. april, 1230-15.00, inviterer Indremisjonsforbundet (ImF) til seminardag med Rune Larsen på Bildøy Bibelskole.

”Er jeg min brors vokter,” har han satt som overskrift på dagen, med undertittel ”Det er jo bare et lite glass”

– Alkohol er et viktig tema som det er mindre bevissthet rundt i dag enn tidligere. Vi ser et stadig økende forbruk av alkohol, også i kristne kretser, sier Aud Karin Kjølvik, personalleder i ImF. Hun er derfor svært glad for at en mann som Rune Larsen har sagt ja til å bli med.

– Rune Larsen er enormt engasjerende og han evner å være krystallklar i dette temaet uten å være moraliserende, sier Aud Karin. For det er ingen hemmelighet at Rune Larsen sitt budskap handler om et tydelig avholdsstandpunkt. Det er et bevisst valg fra ImF sin side.

– Når vi velger en mann som Rune Larsen til å holde et slikt seminar, så vet vi også at vi får et veldig tydelig budskap om de sosialetiske utfordringene knyttet til alkoholbruk. Men Rune Larsen er en dyktig formidler som engasjerer tilhørerne uansett standpunkt og det vil være stort rom for både spørsmål og refleksjon rundt tema denne dagen, sier Aud Karin.

Rune Larsen har tidligere hatt tilsvarende seminar under UngLandsmøte (UL) i Kongeparken. Det har vakt stor begeistring blant ungdommene der.

Pris:
kr. 200 uten middag, kr. 350 inkl. middag.

Tilbud til kretser og forsamlinger:
Grupper, uansett antall deltagere: max kr. 800 + kr. 150 pr. pers. for middag.