Ungdomsforkynner Vegard Soltvedt
har søkt om permisjon fra stillingen i ImF-UNG fra 1 august 2013 og 1 år fram i tid. Han skal øke sin stilling i ImF, Sør fra 80 % til 100 %.

Bodhild Fjelltveit som har hatt permisjon i 2 år som leder for Salomokonkurransen har sagt opp sin stilling. Linn J Sirevåg leder dette arbeidet til og med årets konkurranse.

Tips?
Har du tips om hvem som kan være aktuell for disse stillingene fremover, ta kontakt med Kenneth Foss!