Av Eirik S Ravnskog

– Det vi ønsker med Pit Stop er at det skal være en slags «pit stop» i det kristne liv der en kan ta en liten stopp, få korrigert kursen og få litt påfyll, sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG om arrangementet som så dagens lys i 2004.

Kraftstasjon 
Navnet er hentet fra Formel 1-sporten der bilene kjører inn i et pit stop et par ganger i løpet av rittet. Her får de påfyll av drivstoff og skifter dekk. Tanken og ønsket med arrangementet er å samle kristen ungdom til påfyll i sitt liv som kristne.

– Etter hvert har dette utviklet seg til å bli mer enn bare Bergen. Vi har hatt det på Sunnmøre i noen år, og Nærbø og Stord for første gang i fjor. Tre av disse blir nå i høst mens den i Bergen er flyttet til våren, opplyser Foss.

Fellesnevneren for de ulike Pit Stop-helgene er at det blir holdt ulike seminarer på dagtid, mens ungdomsmøtene finner sted på kveldstid. – Men så er det også litt ulikt; på Stord legger vi for eksempel opp til litt aktiviteter i gymsalen. Og så er det ulikt fra krets til krets om det blir holdt konsert på lørdagskvelden.

Gode meldinger.
– Har dere sett noe synlig resultat av ungdomsarrangementet? – Vi får i alle fall utrolig mange gode tilbakemeldinger på disse Pit Stop-ene, om at konseptet og opplegget fungerer veldig godt, sier han og presiserer at det er vanskelig å måle om Pit Stop har noe å gjøre med oppstart av lokalt ungdomsarbeid. – Men sett i lys av oppmøte og de tilbakemeldingene vi får, så er vi veldig trygge på at det er en riktig satsning, sier han. – Hva ønsker dere å oppnå med Pit Stop? – Det er først og fremst en helg der vi ønsker å utruste kristen ungdom, og i visjonen vår så handler det om å utruste dem til å drive kristent ungdomsarbeid lokalt. I tillegg til det, er det nok også en happening for ungdom, sier han.

Fire helger 
Årets Pit Stop er spredd over fire ulike helger, alle med hvert sitt tema. Først ut var Stord 11.–13. oktober, med tema «Elska» og talerne Tor Ingvald Lauvrak og Vegard Soltveit. Den neste helgen er det Sunnmøre og Blindheim bedehus som er vertskap. Også her er tema «Elsket» og hovedtaler er Kristin Aamodt. Siste treff i høst blir på Nærbø 9.–11. november. Tema der er «Bibelen. Aktuell i dag?», med Vegard Soltveit og Bjørn Storm Johansen. Pit Stop i Bergen blir 15.–17. mars. 

NB
Talene fra Pit-Stop på Stord finner du på podcasten vår http://imfung.podomatic.com/