Du trenger:

  • Internett-tilgang (YouTube) eller nedlastet filmen på forhånd. 
  • Film:
    http://youtu.be/f9EjRwxh2yU 
  • Bibeltekst:
    Lukas 6, 27 – 36
    “Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere”. 

Andakten:
Spør barna/ungdommene om hva de tenker om å være gode mot mennesker som er vondt mot oss:
– Hva gjør vi om noen er skikkelig råtten mot oss?
– Hvorfor tenker vi at det er riktig/greit å ”ta igjen”?
– Er det noen gang greit å ”ta igjen”?

Les bibelversene sammen med barna!
– Hvorfor sier Jesus at vi skal ”vende det andre kinnet til”?
– Hva skjer om vi klarer å gjøre det som bibelversene sier vi skal gjøre?

La barna/ungdommene få mulighet til å dele litt tanker, og responder gjerne på det og undre deg sammen med dem.

Vis filmen!

Hva syns de om dette?
Gjenta bibelverset

– Jesus gleder seg hver gang vi klarer å bygge broer i stede for å skade medmennesker…

AMEN!