Av Vilhelm Viksøy

– Ja, det begynner å ligne på noe, sier en fornøyd Kjetil Fyllingen, nettkonsulent i ImF-UNG. Og han har grunn til å være fornøyd, for det var han som fødte ideen om Preik.tv.

En ny verden…
– Ting har endret seg mye siden vi begynte å reise på lagsbesøk. For all del, det er viktig å møte folk, men er det nødvendigvis best måte å bruke ressurser på? En person kan bare være på et sted om gangen, men en taler på preik.tv kan være på mange ungdomslag samtidig! Dermed kom ideen, hvorfor ikke lage en serie med andakter over en fast form. Noe som er litt mer helhetlig og gjennomført enn et tilfeldig møteopptak. Så kunne disse andaktene publiseres på internett og hentes ned hvor som helst i landet der folk trenger det.

Jevnt besøkt
Dermed fødtes Preik.tv og etter to års drift er erfaringene gode. – Vi vet jo ikke hvor mange som bruker det fast, men jeg fikk nettopp høre «du har vært her før» da jeg kom på et lagsbesøk. Det hadde jeg ikke, men de hadde sett meg på Preik.tv, forteller han.

Tallene fra nett-tjenesten Vimeo.com viser at det spilles av 250-350 andakter i løpet av en uke. I tillegg kommer avspillinger fra blant annet YouTube.com og ImF-UNG sin pocast. Den mest populære andakten dette året har blitt spilt 380 ganger.

– Det var et enkelt fortalt vitnesbyrd, noe som viser at de nære og personlige historiene er viktige og når fram til folk, sier Kjetil. Mange talere. Fra den spede start med 10 andakter første året, er målet for 2013 å produsere 40. Neste år håper han å øke enda litt til slik at det kan komme en fersk andakt fra Preik.tv hver uke. Den største utfordringen er å finne folk som fungerer i formatet og som har tid og mulighet til å spille inn andakten.

– Vi prøver å ha en variasjon i folkene vi bruker. Det skaper større bredde. Dessuten ønsker vi å bruke folk fra litt ulike sammenhenger for å nå litt lenger ut, sier Kjetil. Til nå har han hatt med seg folk fra Ungdom i Oppdrag, NLM, og snart skal Acta også festes til filmen.

Naturlig samarbeid
ImF-UNG-leder Kenneth Foss er glad for at de på denne måten kan knytte bånd til andre. –Vi ønsker å være tydelige på at Preik.tv er et ImF-UNG-produkt. Dette er noe vi er stolt av å vise fram. De aller fleste talerne som har bidratt til nå, er da også ImFere, sier Foss. – Samtidig ønsker vi å kunne bety noe utover egen sammenheng. Da er det naturlig å invitere andre til å være med å spille inn talene. Dette er ikke så annerledes enn det vi alltid har gjort på våre stevner og andre arrangementer, sier han.

Underskudd
Selv om distribusjon foregår på internett og kostnaden ved dette er minimal, er det ikke noe overskuddsprosjekt ImF-UNG driver med Preik.tv. I rene utgifter vil produksjonen i 2013 koste over 200.000 – uten lønnskostnader. På inntektssiden ble det i 2012 bokført 80.000 kroner fra sponsorer, fond, legat og personlige givere. Så langt har tallet for 2013 passert 35.000.

– Ja, det er et underskuddsprosjekt, men vi tror at dette er en så bra ressurs at det er verdt å bruke penger på det, derfor velger vi dette, sier Kenneth Foss. – Men det er ikke et mål å tape penger, så skulle det være noen der ute som har lyst til å støtte oss, er det varmt velkommen, sier Kenneth Foss.

Annonsering
Pengene skal komme godt med, i følge nettkonsulent Kjetil Fyllingen.

– Dess mer penger vi har til disposisjon, dess flere taler kan vi spille inn. Dessuten kan vi bruke midler på markedsføring, sier han. Dette handler særlig om å kjøpe søkeord på Google og markedsføring via nettsamfunn som Facebook.

– Den siste tiden har vi brukt noe midler på dette, og vi ser en markert økning i visning av videoene, forteller han. Og dersom noen er bekymret for at ImF-UNG med dette vil digitalisere alle talere og kutte den mellommenneskelige kontakt, så er det ubegrunnet.

– Dette vil aldri overta for den vanlige andakten, men det kan være et godt supplement. Tanken er jo også at ungdommene (og alle andre som vil) skal bruke andaktene utenom lagsmøtene. Tidligere leste mange ungdommer andaktsbøker eller brukte andre ressurser på papir. I dag er dette en like naturlig ekstra-ressurs som papiret, sier Kjetil Fyllingen.

2 kommentarer.