Awana Norge har tidligere år arrangert DNA konferanse for de som vil starte med Awana eller som allerede er i gang. På grunn av koronasituasjonen, blir det nå DIGITAL DNA KONFERANSE lørdag 23.januar! Nå har du en unik mulighet til å bli bedre kjent med Awana uten store utgifter som flybillett og hotell!

Nå kan hele lederteamet samles på bedehus for undervisning og fellesskap!

Sjekk awana.no for mer informasjon og checkin.no for priser og billetter!

Søk om støtte

Landsstyret i ImF-UNG har satt av en del midler i støtte til lag/forsamlinger innmeldt i ImF-UNG/ImF som deltar på digital Awana DNA-dag.

Lag/forsamlinger som ikke har vært på DNA-konferanse før: Inntil 2500 kr
Lag/forsamlinger som har vært på DNA-konferanse før: Inntil 1500 kr

Påmelding i checkin og laget/forsamlingen legger ut for billettene selv, og søker om støtte i ettertid for den summen de har rett til mot kvittering som viser hvor mange billetter de har kjøpt.


De søker ved å sende en e-post til post@imf-ung.no med følgende info:
– Navn på lag/forsamling
– Navn, adresse, postnr og telefonnr til den som skal ha støtten (kan både – være kontaktperson for lag/forsamling eller selve laget/forsamlingen)
– Kontonr midlene skal overføres til
– Vedlagt kvittering fra Checkin
– Helst et bilde eller lignende fra at en har vært samlet den dagen.

Alle søknader som kan dokumentere at de har betalt og vært på digital DNA, vil bli innvilget.