ImF-UNG er til for at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus, og det beste vi som sentralledd kan gjøre for å realisere dette målet er å være en ressurs for lokale og regionale ledere og foresatte.
Vi er Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon og består av innmeldte lag og foreninger. Vi bygger vårt arbeid på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse, og vil jobbe i samsvar med de teologiske og strategiske rammer ImFs generalforsamling trekker opp for misjonsarbeidet.

Les mer om vår visjon:

Kjenne, elske og tjene Jesus Kristus.