Marit Ådnanes deler nokre tankar om Den Heilage Ande

Er Gud iblant oss i dag?

Kva tenkte Jesus på då han sa:
» Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause born.»

 

 

Besøk nettsiden: http://preik.tv !