Du trenger: 

 • Internett-tilgang (YouTube) eller nedlastet filmen på forhånd. •
 • Film:
  http://www.youtube.com/watch?v=nIoVySQNPnM 
 • Bibeltekst:
  Jesaja 41, 10:
  “Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.” 

Andakten:
Start gjerne samlingen med å samtale med barna om de har voksne i livet sitt som de stoler på, er glad i, kan snakke med, som hjelper dem om de har det vanskelig.

Samtal gjerne om:

 • Hvorfor er denne personen lett å snakke med? 
 • Når trenger de en voksen å prate med? 
 • Må det være noen de har kjent lenge, i familien, på skolen ? 
 • Hvilke andre steder kan en finne voksne som en kan få hjelp fra? 

Filmen
Denne filmen er i utgangspunktet ment til de voksne. Men barna får se den og gi respons på om de er enig med SevenTeens.

Vis filmen!

La barna lufte litt tanker rundt filmen/sangteksten.

 • Er det noen de kan tenke seg å vise denne filmen til? 
 • Hva sier Bibelen om å hjelpe hverandre, og støtte hverandre? 

Fokusèr på å gi barna frimodighet til å be voksne om hjelp og støtte om/når de trenger det.