Er du opptatt av

  • populærkultur og kristen tro?
  • bevisst mediebruk  – som kristen og som kristen formidler?
  • å dele troen på Jesus med de unge?

Har du kompetanse på

  • formidling i skriftlig og muntlig form, også via nye medier?

Ønsker du

  • frilansoppdrag innen ulike områder i Damaris?
  • vikariat som redaktør av snakkomtro.no  fra 1. august (Inntil 50%)?

Les mer om Damaris Norge og snakkomtro på damaris.no,

Ta kontakt snarest
– senest 29. april,
med team- og produksjonsleder Margunn S. Dahle
for nærmere info og avklaringer.

E-post: margunn.dahle@nla.no
Mobil: 98209606