«Dagens Preik» inneholder 31 andakter skrevet av organisasjonens egne ungdomsforkynnere.  

Av Bjarte Østebø  

Så langt har andaktsheftet blir godt mottatt 
Flere skoler og kretser har kjøpt inn større pakker. Rektor Harald Voster ved Framnes Kristne Videregåande Skule forteller at de skal dele ut boken til elever og tilsatte ved skolestart i august.  – Når både elever og personalet får den samme andaktsboka håper jeg at den kan bli et utgangspunkt for samtaler i mange ulike sammenhenger, sier han.  

Ulike elever 
Heftet vil også bli brukt i sammenheng med skuleandakten og i bibel- og samtalegrupper. Voster vektlegger at elevene ved skolen kommer fra ulike bakgrunner og har svært ulik tilnærming til kristendommen. – Derfor er det viktig for oss å kunne tilby en lett tilgjengelig andaktsbok til ungdommene. I tillegg er det flott at utgiveren har samme ståsted som skolen.  

Perfekt konsept 
Også Indremisjonssamskipnaden har tatt i bruk boken. I sommer har barne- og ungdomssekretær Marit H. Ådnanes hatt med seg andaktsboken rundt på leir. Mange unge har kjøpt den med seg hjem. – En andaktsbok er knallviktig, og denne er bra! «Dagens Preik» gir et fint supplement til bibellesingen eller en tradisjonell andaktsbok. Det er et perfekt konsept, mener hun. Hver av andaktene er på én side, og består av en bibeltekst og aktuelle tanker rundt denne, samt forslag til videre bibellesning. I tillegg inneholder heftet henvisninger til nettsider med utdypende informasjon om temaene.  

Passer for alle 
Utover høsten vil Ådnanes ta med seg boken på ungdomslag og konferanser slik at flest mulig får muligheten til å kjøpe. Så lenge en reklamerer skapes det interesse, påpeker hun. – Jeg liker å utfordre de jeg møter på hva de bruker pengene sine på. Andaktsboken koster 30 kroner, hva er det? Det er litt godteri i leirkiosken, ler hun. «Dagens Preik» passer både for ungdommer som har en kristen bekjennelse, og de som ikke har det. Boken har en utsalgspris på 30 kroner, men kan kjøpes i pakker til en lavere pris.