Forbedre undervisningen
På Kvs (Lyngdal, red.) prøver vi konstant å forbedre undervisningen vår for å få mest mulig ut av timene for både vår egen og elevenes del.

Førstehjelps-undervisningen kan derfor bli relativt blodig..

Førstehjelp
I noen år nå har det gått en viss sport i å lage realistisk undervisning i førstehjelp på Friluftsliv/ekstremsport. Vi har satt lært om kanyler, sutur og sprøyter, autentisk munn til munn, spjelket, bandasjert, plastret, iscenesatt avkappede armer, kuttksader, klemskader, skuddskader, indre blødninger, bilkollisjoner, motorsagulykker, fallulykker ogdiverse andre grusomheter.

Dette kan være en tøff opplevelse for elevene, men virkeligheten er værre, og med rett opplæring på forhånd kan dette bli et glimrende grunnlag for å handle kaldt og korrekt om uhellet er ute.

De fleste i vårt samfunn har en viss kompetanse på å stoppe blødninger, plastre skrubbsår, drive HLR og ringe til ambulansen. Det de færreste derimot har erfaring med er blodsøl og skriking, sjokkerte personer, bilvrak og røyk.

Sjokk
Det første sjokket som oppstår når du møter sånne situasjoner har en lammende effekt på de fleste, og når man ikke har kjent på dette før blir det ofte vanskelig å tenke klart. Det er nettopp dette som er det beste med slike scenarioer; man kjenner på den lammende effekten av en ulykke. Det er sjelden elevene reagerer riktig på det de blir kasta inn i, men alle får oppleve mestring enten ved at de handler riktig etter hvert, eller ved at de får et hint eller to fra medelever eller lærere. Mye å snakke om etterpå er det uansett, og læringen fortsetter nok lenge etter at selve undervisningen er ferdig.

Realistisk
Denne dagen var det Scenario-Guru Kjetil Eiken som stod for undervisningen og hans nye Villmarkslivslinje på Naturbruk som skulle i ilden, og med hjelp av hardt sårede/sjokkerte miljøarbeidere ble økta mer realistisk enn noen kunne forlange. Som et ekstra øvingsmoment ved denne iscenesatte ulykken ble også ledelsen ved skolen koblet inn, så det var ikke bare villmarksliv-gjengen som fikk kjørt seg. Det er vel muligens ikke noe mål for oss å toppe dette, men vi er stolte av å se så god og gjennomført undervisning på Kvs.

 Blodig-trening-2

Andreas

NB: Sjekk mer blodige bilder på: http://kvslyngdal.no/annet/blodig-trening/6104