Salomo2014

Hva er Salomokonkurransen?

Det er en bibelkonkurranse for barn/ungdom som går i 5.-10.klasse.

Det er en kunnskapskonkurranse hvor temaene er hentet fra Bibelen. Selve hovedformålet med Salomokonkurransen er å «hjelpe» barn og ungdom til å lese i Bibelen.

Alle barne- og ungdomslagene i ImF-UNG og NLM får invitasjon til å være med i konkurransen (for eksempel yngreslag, Vinglag, søndagsskolegrupper, ungdomslag, YA-lag og Inpuls-lag). Også en del skoler som på en eller annen måte har tilknytning til våre organisasjoner får invitasjon, men organisasjonstilhørighet er ikke et krav for å være med i denne konkurransen.

De påmeldte lagene konkurrerer mot hverandre i to aldersgrupper, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse.
Hvert lag skal bestå av tre deltakere.

Hvem og Hvordan er Salomokonkurransen?

I ImF-Ung er det Barne og familieleder Bjarte Vesetvik som er ansvarlig for Salomokonkurransen.
All informasjon, oppgaver og bibeltekster sendes vanligvis ut via e-post til de påmeldte lagene, men dersom noen lag ikke har tilgang til e-post, blir oppgavene sendt med brevpost.

Konkurransen går over tre innledende runder.

Alle påmeldte lag er med i disse rundene, og de tre beste lagene i hver aldersgruppe etter tre runder, kommer til finalen. Lagene som blir påmeldt, får før hver runde tilsendt bibelteksten de skal lese, samt oppgavene som hører til. Lederen deler da ut bibelteksten til deltakerne, slik at de kan lese godt på den som forberedelse til gjennomføringen av konkurransen.

Avvikling av hver runde foregår enten lokalt i laget eller ved at flere lag samles til felles avvikling, for eksempel alle lagene i et område eller krets. Oppgavene blir da utdelt til lagene, og de får en viss tid på seg til å svare på hver oppgave. Det står over oppgavene hvor lang tid en har til disposisjon.
Etter at oppgavene er rettet, må det sendes melding til Salomoansvarlig om hvor mange poeng deres lag har fått.

Regler for konkurransen finner du her!

Semesteropplegg?

For at Salomokonkurransen også kan bli en naturlig del av det arbeidet de lokale lagene driver, har vi satt opp fire temabolker med bibeltekster. Disse tekstavsnittene tenker vi oss kan brukes i lagsarbeidet som utgangspunkt for andakter/undervisning/semesteropplegg dersom det er ønskelig.

Se årsplanen her.

I konkurransen vil halvparten av spørsmålene bli hentet fra de oppgitte bibeltekstene, og disse vil ha større vanskelighetsgrad enn de andre spørsmålene som er hentet fra hele Bibelen. Alle bibeltekster blir hentet fra Norsk Bibels 2011-oversettelse. De som er med i konkurransen vil få utdelt tekstene til å lese på i forkant. Det vil ikke komme oppgaver der man må ha lest denne oversettelsen for å kunne svare. Deltakerne skal kunne lese i sin egen bibel og da ha like gode muligheter til å svare på oppgavene som de som leser den utdelte teksten.

Når?

Innenfor visse frister kan dere selv bestemme når dere vil avholde de ulike rundene av konkurransen. Bibeltekstene bør deles ut til deltakerne så snart dere har mottatt dem, men det kan være lurt å avholde konkurransen så tett opp til fristen som mulig. Da har deltakerne fått mye tid til å lese, i tillegg til at de har fått en del gjennom forkynnelsen de har hørt på.

De forskjellige fristene er satt til:

Frist for påmelding til konkurransen: 1. oktober. (men kanskje du kan få plass etter dette også, sjekk med Bjarte!)
Frist for avvikling av 1. runde: 2. desember.
Frist for avvikling av 2. runde: 3. februar.
Frist for avvikling av 3. runde: 9. mars.
Finale: 11, 18 eller 25.april..dere får beskjed når dette er fastsatt.

Premie?

Lagene som kommer til finalen, dvs. tre lag fra hver gruppe, får gratis tur til finalen (med en leder pr. lag), inkludert én overnatting. Det blir også lagt opp til en eller annen form for aktivitet / opplevelse i løpet av finalehelga (finalehelgen = lørdag til søndag). I tillegg får alle som kommer til finalen et gavekort i premie.

Pris?

Deltageravgiften er kr. 400,- pr. påmeldte lag. Dere vil få tilsendt en faktura etter at dere har meldt dere på. Beløpet går til ImF-UNG.

Meld dere på

Bruk vedlagte påmeldingsskjema og send det til Salomoansvarlig.

Er det noe dere lurer på, så er det bare til å ta kontakt.

Bilder fra finalen 2013-2014

Video om Salomokonkurransen

En tidligere Salomo-deltaker har laget en liten reklame-/info-film om Salomokonkurransen. Denne kan være kjekk å bruke i møte med barna og ungdommene i laget deres.

1 kommentar.