Du kan nå laste ned bibeltimeopplegget for høsten.

Det er Grete Marita Heiseldal som har laget dette. Hun har valgt å ta utgangspunkt i historien om David.

Bibeltimer – andakt og gruppemøte
Du finner disposisjoner til to bibeltimer og en kortere andakt. Til bibeltimene er det også utarbeidet et lite opplegg for gruppemøte.

Disposisjon
Det er viktig å huske på at disse disposisjonene bare er ment som et utgangspunkt for bibeltimene og andakten. Bli godt kjent med bibelteksten selv, og gjør opplegget til ditt eget.

Lykke til!