Jesus
Foto: www.LumoProject.com

Last ned en zip-fil med 5 powerpoint filer her!

Oversikt over samlingar og tema:

1.kveld: Intro» + Vi må velge/prioritere Jesus
Marta og Maria

1.bibeltime: Vi må vise nestekjærleik
Den miskunnsame samaritan
Tenaren som ikkje ville tilgje

2.kveld: Vi må hjelpe andre til Jesus
Den lame og dei 4 vennenne

2.bibeltime: Jesus tilgjev oss
Den bortkomne son
Jesus vil at vi skal tru på han
Bygg huset på fjell

Fam/avslmøte: Oppsummering/presentere evangeliet

Last ned:

Bibeltimeopplegg vinter-vår 2016

Last ned:

Vedlegg vinter-vår 2016 – nettversjon

I dette vedlegget finn du:

-Drama/aktivitetsforslag til samlingane
-Bilete til illustrasjon
-Spørsmål til grupper etter bibeltimane
-Songtekstar til forslaga til leirsong
-Godnatthistoriar

Last ned en zip-fil med 5 powerpoint filer her! 

Info om opplegget:

Temaet denne gongen er «Kva vil du lære oss, Jesus?».
Kort fortalt så er det for kvar samling eit tema/ei overskrift som seier kva Jesus vil lære oss.
Og så vert det tatt fram ei eller to bibelhistoriar/likningar som vert brukt til å belyse dette.

Dette er i stor grad kjente og mykje brukte bibelhistoriar, som sikkert mange av dykk har undervist i tidlegare.
Difor trur eg ikkje at opplegget treng så mykje meir grundig introduksjon.

Det eg tenker er viktig at ein er obs på når ein underviser om ting som Jesus vil at vi skal gjere, er at dette ikkje vert kobla opp mot frelsa.
Jesus vil at vi skal vere gode mot andre, men det er ikkje slik at viss ikkje vi er snille nok og gjer mange nok gode gjerningar så kjem vi ikkje til himmelen!
Dette er viktig å få fram når ein bruker desse historiane, så ha dette i bakhovudet når du legg opp undervisninga di.

Laget av Bjarte Vesetvik, Barne- og Familieleder ImF-UNG

BjarteVesetvik

LagreLagre