Skal du ha en Bibeltime?
Elisja – med link til Jesus

Info om opplegget

Vi har denne gongen valgt å kalle opplegget «Elisja – med link til Jesus»
Med dette håpar vi å få fram viktige historiar frå GT, samstudes som vi òg får fram det sentrale ift Jesus og evangeliet.

Vi trur det er viktig at vi òg brukar GT, og difor hadde vi lyst til å velje Elisja som hovudperson denne gongen.

Med dette opplegget ønsker vi:
-at borna skal lære om Elisja
-at borna skal lære det sentrale om Jesus
-at borna skal sjå at det er samanheng mellom GT og NT
-at borna skal forstå at det er mykje vi kan lære både frå historiar i GT og frå historiar i NT, og at desse lærdommane er relevante for oss som lever i dag.

Oversikt over samlingar og tema:

1.kveld: Elisja blir kalla – Jesus kallar
1.bibeltime: Elisja gjev soldatar synet tilbake – Jesus gjev Bartimeus synet tilbake
2.kveld: Elisja og Jesus fyller opp krukkene
2.bibeltime: Elisja renser Naaman – Jesus renser ein spedalsk – Jesus vil rense oss
Fam/avslmøte: Oppsummering/presentere evangeliet

Last ned Bibeltimeopplegget

Elisja – med link til Jesus!

Last ned powerpoint til samlingane

Du finner ei zip-fil her med 5 powerpoint filer

Vedlegg

I dette vedlegget finn du:

-Drama/aktivitetsforslag til samlingane
-Spørsmål til grupper etter bibeltimane
-Songtekstar til forslaga til leirsong
-Godnatthistoriar

Last ned vedlegget her

Opplegget er laga av Barne- og Familieleder i ImF-UNG, Bjarte Vesetvik.

Har du spørsmål eller kommentarar er det berre å ta kontakt!

BjarteVesetvik

LagreLagre