cross-66700_1280

Skal du ha ein bibeltime?

Temaet for dette bibeltimeopplegget er «Kvifor, Jesus?» Dette er eit opplegg som er tenkt til påskeleirar, og som har påskebodskapen som hovedfokus.

For kvar samling så er overskrifta «Kvifor..», og så kjem det eit spørsmål til Jesus, som så samlinga prøver å gje eit svar på.

I forhold til kva eg har valgt å fokusere på denne gongen så heng det litt i saman med kva eg fokuserte på i påskeopplegget frå 2015.

Det er jo i grunn den same bodskapen som skal fram, men eg har prøvd at det skal vere minst mulig likt med det som eg hadde i opplegget frå 2015.

Difor, viss du synes det «manglar» noko i dette opplegget, så kan det godt hende at du finn det i opplegget frå 2015.

Plukk gjerne derifrå òg viss du vil ha med for eksempel palmesøndag eller Jesus som vaskar føtene til disiplane.

Last ned en zip-fil med powerpoint filer og bibeltimeopplegget her!

 

Laget av Bjarte Vesetvik, Barne- og Familieleder ImF-UNG

BjarteVesetvik

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre