Saul-bibeltimer

Dette opplegget om Paulus er laga etter ide frå Maks Hjelp heftet «Paulus – fra motspiller til medspiller» utgitt av NLM.

Har du tilgang til dette heftet kan du finne endå meir stoff om dette temaet der.

Tanken er at etter kvar samling skal borna sitte att med:

  • ein viss oversikt og kjennskap til sjølve bibelhistoria.
  • kva dette betyr for oss som lever i dag

Målet er at det borna sitt att med skal vere så LIVSNÆRT som mogleg, at dei klarer å dra ut av historiane om Paulus kva historiane betyr for dei inn i deira eigne liv, for eksempel ift misjon og det at ein må ha eit personleg forhold til Jesus.

Last ned en zip-fil med powerpoint filer og bibeltimeopplegget her!

Laget av Bjarte Vesetvik, Barne- og Familieleder ImF-UNG

BjarteVesetvik

LagreLagre