Et forslag til disposisjon til bibeltimer for advent 2011.
Etter idè fra Indremisjonsselskapets sin programhjelp.

Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.-7.klasse, men det kan lett forenkles til yngre aldersgrupper.

Det viktigste forarbeidet du gjør, er å gjøre dette til ditt eget – slik at barna opplever at dette kommer fra deg.

Ta i bruk metoder du er fortrolig med, men vil du prøve noe nytt – så er det supert, bare husk å øve igjennom på forhånd.

Hovedformålet for arbeidet:
Å la barna få et bilde av advents – og juletidens egentlige hensikt – og gjøre Jesus til en naturlig del av denne høytiden.