bibelen

Temaet for dette bibeltimeopplegget er «Jesus – Guds son og vår frelsar».

Grunnen til at eg har valgt akkurat denne formuleringa, er at eg håpar at borna gjennom dette opplegget skal:

  1. Bli betre kjent med Jesus
  2. Forstå at Han verkeleg var Guds son
  3. Forstå at Han er den som vi må tru på for å verte frelst

Oversikt over samlingar og tema:

 • 1.kveldsmøte: «Intro» + Engelen vitjar Maria
 • 1.bibeltime: Jesus vert født, dei vise menn
 • 2.kveldsmøte: Gjetarane på marka
 • 2.bibeltime: «Kvifor måtte Jesus komme til jorda?»
 • Fam/avslmøte: Oppsummering/presentere evangeliet

Last ned heile opplegget som ei word-fil her

Her kan du laste ned ei zip fil med powerpoint presentasjonar

 

Helsing Bjarte

BjarteVesetvik

LagreLagre