Skal du ha en Bibeltime?
Skal du ha en Bibeltime?

 

Last ned en zip-fil med powerpoint filer og bibeltimeopplegget her!

Oversikt over samlingar og tema:

1.kveld: Intro» + Elisabeth og Sakarja
1.bibeltime: Josef og Maria får englebesøk, Jesus vert født, Jesus flyktar til Egypt
2.kveld: Jesus i templet som 12-åring
2.bibeltime: Døyparen Johannes, kvifor kom Jesus til jorda
Fam/avslmøte: Oppsummering/presentere evangeliet

Info om opplegget:

Denne gongen har eg kalla bibeltimeopplegget for «Guds store plan».
Eg ynskjer med dette bibeltimeopplegget å få sett det som skjedde i jula inn i den store samanhengen, slik at borna skjøner kvifor Jesus måtte koma til jorda.
Juleevangeliet er med i sin heilskap i 1.bibeltime, medan eg på dei to neste samlingane presenterer Jesu vidare liv (i korte trekk) og forklarar kvifor han måtte koma til jorda.

Laget av Bjarte Vesetvik, Barne- og Familieleder ImF-UNG

BjarteVesetvik

LagreLagre