Av Brit Rønningen – Sambåndet

Betania Studentfellesskap på Laksevåg inviterer til grundig bibelundervisning, og de unge kommer.

BERGEN: Det er den siste tirsdagskvelden i september, og det er kveldsbibelskole med dobbel bibeltime på Betania, Laksevåg, den syvende i rekken av tjue doble bibeltimer. Arrangør er Betania Studentfellesskap som holder til i samme huset.

Storsalen er full av unge mennesker. Kveldens bibeltimeholder er Indremisjonsforbundets generalsekretær Erik Furnes. Fremme ved talerstolen filmer et kamera bibeltimene, og det legges til rette for podcast.

− På Facebook hadde 54 stykker meldt at de kommer i kveld, men her må det være mange flere, konstaterer generalsekretæren.

Bibeltimene handler om Jesus i Salmene og Ordspråkene. Han bruker ikke Powerpoint, men deler ut manuset sitt som er på to sider.

Jesus i Salmene

I den første bibeltimen ser Furnes nærmere på Salme 22, 23 og 24. Det handler om den gode hyrde som gir sitt liv for sauene i Salme 22 og den store hyrde som har omsorg for sauene i Salme 23. Furnes viser hvor i evangeliene og brevene i Det nye testamentet setninger i disse salmene blir sitert og henvist til og hvordan Salme 22 og 23 dypest sett peker på hva som skjedde med Jesus, og at han er den gode og store hyrden.

− Vi må ikke «presse teksten» etter sannheter om Jesus, men noen steder ser vi at Det nye testamente tydelig sier at tekstene i Det gamle testamentet peker på Jesus, sier Furnes.

Går dypt

På Betania Studentfellesskaps Facebook-side loves det at denne kvelden blir en helaften for både kropp og sjel. For kroppen blir det en pause med kaffe og kake og vafler. Ved et bord sitter Veronica Lyngved, Rebekka Rødstøl og Anita Husa og prater sammen. Det er ikke første gang de er på kveldsbibelskolen. Alle har fått vite om arrangementet via Facebook.

− Jeg kommer på bibeltimen her fordi det er veldig interessant, og jeg har lyst til å lære mer. Og så går de dypt, sier Lyngved.

− Jeg kommer hit på grunn av fellesskapet og for å få mer bibelkunnskap. På lørdagskveldene i Betlehem hvor jeg går, er det en andakt eller et tema, ikke bibeltimer sånn som dette. Med disse bibeltimene blir det lettere å lese Bibelen selv. Det er bra at de tar frem Det gamle testamentet. Jeg synes det er veldig kjekt å være her, og de er flinke, sier Rødstøl.

Noe av det samme sier Husa. − Jeg vil lære mer om Bibelen. Det er veldig bra og inspirerende at så mange kommer. Du får mer ut av det her enn å lese Bibelen på egen hånd. Dette er noe du kan ta med videre, sier Husa.

Etterlyst

Ved et annet bord sitter Njål Skrunes, professor ved NLA Høgskolen i Bergen. Han har hatt ideen til minibibelskole som Indremisjonsforbundet jobber med å få i gang.

− Det er noe av dette jeg etterlyser. At så mange unge er her, er helt fantastisk. Det må treffe et behov. Denne type bibelundervisning er ikke gått ut på dato. Jeg skulle ønske at det fantes andre steder, sier Skrunes.

− Hvordan tror du de greier å få så mange unge til å komme?

− De annonserer det på Facebook og andre sosial medier og mer uformelt. Det gir sosial tilhørighet at de har et måltid i mellom. De har funnet en form som fungerer, svarer Skrunes og legger til: − Men det er også godt voksne her.

Forkynnelsen viktig

Marius Sørenes bor på huset og er med i arrangementskomiteen.

− Vi begynte med vel tretti stykker. De som kom de første gangene, har spredt det videre. Vi har brukt Facebook til å nå ut. Men det viktige er ikke hvor mange som kommer, men hva som blir forkynt, sier Sørenes.

Korset er sentrum

Den andre bibeltimen begynner. Furnes benytter den til å ta opp noe som ligger ham på hjertet.

− Ordet om korset er sentrum i forkynnelsen. Vi ser en forflytting av søkelyset fra ordet om korset til ordet om Guds rike, sier Furnes.

Han henviser til en artikkel fra Christanity Today hvor det står om en usunn trend i så måte i USA og som har spredt seg til menigheter i Europa, hvor man fokuserer på helbredelse, helse og rikdom som tegn på Guds rike.

Sykdom er en del av livet. En dag skal vi dø. Vår verden ligger i det onde, og vi har en kamp mot makter og myndigheter. Vi skal forkynne ordet om korset til Jesus kommer for å hente oss, og så skal han opprette sitt rike, ikke før, sier Furnes.

På overtid kommer han inn på Jesus i Ordspråkene. Han tar utgangspunkt i Ordspråkene 8 hvor det står om visdommen, og han henviser til bibelvers i Det nye testamente som peker på Jesus som visdommen.

Godt fornøyd

Etter bibeltimene er initiativtaker og husfar i Betania Studentfellesskap, Torgeir Skrunes, godt fornøyd.

− Det er veldig kjekt at så mange kommer. I kveld var det åttiåtte stykker her, som er rekord. Folk synes det er hyggelig å være her. Det sier noe at det kommer så mange for å få grundig bibelundervisning. Det er et ønske som unge har, og som vi treffer, konkluderer Skrunes.

Ifølge han kommer de fleste fra NLMs forsamling Salem, Bergens Indremisjons forsamling Betlehem og Salt Bergenskirken.

− Hva er det dere gjør for å få så mange unge til å komme?

− Vi har jobbet for å få folk til å komme, annonsert på Facebook og invitert alle vi kjenner. Så betyr det kanskje noe at dette er en litt nøytral grunn. Folk kanskje har en lavere terskel for å komme hit, sier Torgeir Skrunes.