Bildøy Bibelskole har en ganske jevn fordeling av gutter og jenter. Her er kullet fra 2014 på tur til Helgatun. Foto ImF Media arkiv
Bildøy Bibelskole har en ganske jevn fordeling av gutter og jenter. Her er kullet fra 2014 på tur til Helgatun. Foto ImF Media arkiv

Mens bibelskolen Gå Ut-senteret har få gutter, har Bildøy Bibelskole en ganske jevn fordeling mellom kjønnene.

Av Brit Rønningen – Sambåndet

– Bildet hos oss når det gjelder førsteårsstudenter, er ikke i nærheten av de prosentene som Gå Ut-senteret operer med, sier rektor Gunner Ferstad ved Bildøy Bibelskole til sambåndet.no.

Av artikkelen «Er bibelskule mest for jenter?» går det frem at bare 5 av bibelskolen Gå Ut-senterets 42 elever er gutter. Til sammenligning har Bildøy Bibelskole 63 førsteårsstudenter, 35 jenter og 28 gutter, altså en ganske jevn fordeling.

Les mer på Sambåndet.no