Stammefeiringen
Tanken bak Stammefeiringen er å samle mennesker som er på samme reise og som utforsker de samme ukjente områdene. Det er relasjoner og drømmer som fører oss sammen. En del av det som skjer vil ligne på en konferanse, men for oss som jobber med selve arrangementet er alle de andre tingene som skjer minst like viktig. Vi tror faktisk at det sosiale som skjer på ettermiddag og kveld trenger å skje for at det som formidles på dagtid skal bli virkelighet.

Tema for årets Stammefeiring er; kraft.
Disippelskap og misjon kan ikke skje uten Guds kraft. Apostlenes gjerninger er en beskrivelse av disipler som levde i Guds kraft. Ønsker vi igjen å se et gjennombrudd for evangeliets skyld, er Guds kraft helt avgjørende! 

Spennende program
På nettsiden til Bedehuskirken kan du lese mer om programmet for Stammefeiringen