Av Petter Olsen – Sambåndet

Aud Karin Kjølvik
Aud Karin Kjølvik

Kjølvik (50) er til vanlig personalleder i Indremisjonsforbundet (ImF). Hun overtar etter Roald Kvam.

– Det har vært en krevende utfordring å finne den rette arvtaker til rektorstillingen ved Bibelskolen, og vi er ennå ikke i mål når det gjelder fast tilsetting. Men vi kan nå med stor glede melde at Aud Karin Kjølvik har sagt ja til å være konstituert i stillingen fra 1. august i år til 31. juli 2014, sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim.

– Med henne i rektorstillingen vet vi at både personalet og kommende studenter vil være under en god ledelse, fortsetter Sørheim.

Enstemmig

Styrelederen understreker at ansettelsen av Aud Karin Kjølvik har enstemmig støtte i både styret for Indremisjonsforbundet, som eier skolen, og bibelskolestyret.  

– Arbeidet med å finne permanent arvtaker vil selvsagt fortsette for fullt, men dette gir oss også betydelig bedre tid til å finne den rette personen til å lede skolen de neste årene, framholder Sørheim.

Generalsekretær Erik Furnes i ImF viser til at Aud Karin Kjølvik har lang fartstid som forkynner og leder i ImF, og at hun også i mange år har vært ansatt ved Bibelskolen som lærer og mentor for studentene.

– Det er derfor en kvinne med mye erfaring og stor tillit som nå tar på seg rektorjobben for en periode, sier Furnes.

Første kvinne

Bildøy Bibelskole har røtter tilbake til emissærskolen i Bergen i 1888 og er dermed den eldste bibelskolen i landet. Det er første gang i denne lange historien at en kvinne tar sete som rektor.

– I spørsmålet om tjenestedeling er det fortsatt slik at rektor ved Bibelskolen er en av stillingene i organisasjonen som en ser har et særskilt hyrde- og læreansvar, men en vil ikke presse dette synet ved fravær og konstituering. Det er derfor et samlet ImF-styre og skolestyre som stiller seg fullt og helt bak Kjølvik, og er takknemlig for at skolen også kommende høst får en solid ledelse, understreker Furnes.

– Uventet 

Aud Karin Kjølvik selv sier at spørsmålet om å bli konstituert som rektor kom uventet.

– Det er en utfordring som er både skremmende og spennende. Jeg har vært glad i skolen siden jeg gikk der selv, og jeg opplever den som et fantastisk sted med dyktige medarbeidere som jeg ser fram til å jobbe sammen med.

 Kjølvik ønsker ikke å gjøre noe poeng ut av at hun er første kvinne i rektorstolen.

– Jeg opplever det som en stor tillit og tenker at jeg har svart på et spørsmål som jeg fikk. Jeg er avhengig av gode medarbeidere og Guds hjelp for å utføre oppgavene, sier Aud Karin Kjølvik.

Høsten 2013 vil 91 studenter ta til ved Bildøy Bibelskole, et antall som oppfyller skolens budsjettmål og som skolens ledelse er godt fornøyd med. Skolebygningene er under oppgradering i et vedlikeholdsprosjekt med en ramme på 20 millioner kroner.