Søk om støtte til å delta på Awana-konferansen

Søk om støtte til å delta på Awana-konferansen

Vi ønsker å se deg på Awana sin DNA-konferanse i januar. ImF-UNG sponser kursbilletter etter søknad.

ImF-UNG ønsker å legge til rette for at så mange som mulig av ledere i lokallag innmeldt i ImF-UNG kan delta på Awana sin DNA-konferanse 27. januar 2024. Dette gjør vi ved å sponse en del av kursbillettene til de som ønsker å delta fysisk eller digitalt.  

  • Lag som allerede er medlemmer av Awana: Sponses inntil fem personer  
  • Lag som ikke er medlem i Awana: Sponses inntil ti personer  

Meld dere på konferansen og legg ut for billettene selv. Søk om støtte i ettertid, innen 9. februar 2024. Klikk her for å se program og info om påmelding: https://www.awana.no/dna24/ 

Slik søker du om støtte: 

Send e-post til post@imf-ung.no med følgende informasjon:  

  • Navn på lag/forsamling 
  • Navn, adresse, postnummer og telefonnummer til den som skal ha støtten (kan både være kontaktperson for lag/forsamling eller selve laget/forsamlingen)  
  • Kontonummer midlene skal overføres til  
  • Vedlagt kvittering fra Checkin  
  • Helst et bilde eller lignende fra dagen man har deltatt.   

Velkommen til å søke! 

Powered by Cornerstone