Barne- og ungdomslag i ImF-UNG kan nå sende inn årsrapport for 2022 i medlemssystemet Cornerstone. Hovedledere har fått e-post om hvordan de skal levere årsrapport. Fristen for innsending er 15. februar.

Godkjent årsrapport vil gi lokallaget økonomisk støtte i form av Frifond-midler.

Dersom du lurer på noe om årsrapporten, eller har spørsmål om andre ting eller ønsker hjelp eller ressurser fra oss i ImF-UNG, ta kontakt med oss: post@imf-ung.no, tlf. 56314240.