Kvam kraftverk AS har montert ny trafostasjon på anleggsområdet (frontbilde). Entreprenøren er allereie i sving med den siste finpussen av byggetomta (bildet ovanfor). Snart blir det pæling. Begge foto: Lars A. Oma (Framnes KVGS)
Kvam kraftverk AS har montert ny trafostasjon på anleggsområdet (frontbilde). Entreprenøren er allereie i sving med den siste finpussen av byggetomta (bildet ovanfor). Snart blir det pæling. Begge foto: Lars A. Oma (Framnes KVGS)

Tysdag starta arbeidet med å byggja ny idrettshall ved Framnes kristne vidaregåande skule.

Styret for Framnes kristne vidaregåande skule i Hardanger vedtok i slutten av februar å byggja ny idrettshall. Totalentreprenøren, Brødrene Ulveseth AS, starta arbeidet tysdag 4. april. Selskapet er i full gang med å planera området, og Kvam kraftlag AS har sett opp ny trafostasjon. Deretter skal det setjast opp sikringsgjerde og arbeidsbrakker. Om kort tid startar arbeidet med å setja ned pælar i grunnen.

Målet er å gjera hallen ferdig til mai 2017. Hallen kostar om lag 40 millionar kroner eks mva. Alle formalitetar rundt byggesøknaden er på plass.

Les resten av saken på Sambåndet.no