andreas-imfung

− Målet er at barn og unge skal komme til Jesus og bli værende hos Jesus, sier den nye daglige lederen for ImF-Ung

Av Brit Rønningen – Sambåndet

− Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å bli leder i ImF-Ung, og jeg sa ja, for jeg tenker at min bakgrunn og erfaring fra ulike stillinger i ImF kan brukes der. Jeg gleder meg til å begynne, sier Evensen.

Han er for tiden barne- og ungdomsleder i ImF Midthordland og vil tiltre den nye stillingen 1. januar eller 1. februar 2017.

Den beste kandidaten

− Det var enighet i styret om å ansette Andreas. Han var den kandidaten styret mente var mest rett for jobben, sier styreleder Thor Einar Skregelid i ImF-Ung til sambåndet.no

− Hvorfor var han den beste kandidaten?

− Han er kjent fra vår sammenheng og har god faglig ballast. Blant annet har han utdanning i teologi og god erfaring som forkynner og ungdomsarbeider i ImF. Det blir en stor oppgave å ta over etter Kenneth Foss som har vært leder i 19 år. Andreas har veldig mange gode kvaliteter, og han vil gjøre en god jobb, svarer Skregelid.

Behov for endring

Evensen synes det er en utfordring at mange barn og unge slutter å gå i kristne sammenhenger når de blir voksne.

− Det er behov for endring. Vi må finne måter å jobbe på som gjør at vi klarer å bevare barn og unge, og vi må bygge forsamlinger som tar vare på barn og unge, sier han – nevner i samme slengen det nye trosopplæringsopplegget Awana som Indremisjonsforbundet har valgt å satse på.

En annen ting som den nye lederen i ImF-Ung er opptatt av, er hjemmets og familiens betydning i trosopplæringen.

− Som leder vil det også være viktig å følge opp de ansatte i kretsene, slik at de blir værende, legger Evensen til.

Fremtiden

Hva tenker du om fremtiden for ImF-Ung?

− ImF-Ung er en organisasjon, men viktigere enn organisasjonen er at vi gjør et arbeid som Gud vedkjenner seg, og at vi tar Guds ord på alvor. Så er det viktig at vi klarer å følge opp nye ledere, og at vi klarer å tenne folk for visjonen vår og det vi holder på med, sier Andreas Evensen.