ImF Ung invitere til denne mini-fagdagen om «Tro på hjemmebane»

Onsdag 22.02, kl 10.00-13.00 i Betlehem (Bergen Indremisjon).

https://youtu.be/CD768KRy3oc

Mange forlater troen

Et stort antall av barn og unge som vokser opp med kirkelige aktiviteter og i kristne hjem velger å forlate troen innen de er 20 år og svært mange av dem kommer aldri tilbake. En undersøkelse viser at over 70% tar dette valget i løpet av barne- og ungdomsårene! Det er en hodepine og en tragedie for oss og våre familier som ønsker en kristen trosopplæring!

Hva er årsaken?

Samlingen du er invitert til vil gjøre rede for noen av årsakene til dette høye prosenttallet og den vil peke på hvilke tiltak og muligheter som finnes i hverdagene i hjemmene og i menigheten for å snu den triste trenden. For denne negative trenden kan snus! Men ikke helt av seg selv. Det krever langsiktig og strategisk planlegging, bønn og arbeid både i hjemmet og i menigheten. Det beste er når hjem og menighet samarbeider om å nå målene om en selvstendig, slitesterk og levende tro i neste generasjon. I samlingen vil det bli konkretisert og modellert ideer til slikt samarbeid.

Hjemmet er viktig

Fordi vi tror at noe av det aller viktigste vi som ledere kan gjøre for barn og unge i våre sammenhenger er å utruste deres foreldre og besteforeldre til å ta det åndelige lederansvaret på hjemmebane, vil vi i ImF Ung invitere til denne mini-fagdagen om «Tro på hjemmebane».

Blir du med?

Målgruppen for denne samlingen er i utgangspunktet frivillige og ansatte barne- og ungdomsledere, menighetsledere og ledere i organisasjoner/kirkesamfunn; ledere som er i kontakt med voksne (enten direkte eller gjennom deres barn) som på en eller annen måte er knyttet til barn eller unge, eller voksne som har store barn og begynner å få barnebarn og oldebarn.

Samlingen varer fra 10.00-13.00 og er brutt opp av gruppesamtaler og en lunchpause.

Temaet blir presentert gjennom 4 hovedoverskrifter:  

OPPVÅKNING ………… Statistikk og utfordrende nyheter
OPPMUNTRING …….. Praktisk fokus på mulighetene som ligger foreldre og hjem.
OPPLÆRING ……..……. Presentasjon av ulike hjelpemidler og litteratur
OPPFØLGING …………. Menighetens unike mulighet til å hjelpe hjemmet og foreldre/besteforeldre

Alle vil også få muligheten til å handle med seg hjem godt og praktisk materiell til hjelp i jobben som åndelig leder på hjemmebane og leder for dem som er åndelige ledere på hjemmebane.

Viggo Klausen vil stå for undervisningen. Han er barne- og familieforkynner i Misjonskirken UNG.

Det koster 100 kr (ink. lunch) å delta på fagdagen, og du melder deg på ved å trykke «delta» på eventen, eller sende e-post til a.evensen@imf.no.

Velkommen til Betlehem til en viktig undervisning og fellesskap!