Vi har tatt en prat med 4 ledere i kretsene 
Her finner du ut hva de svarte på disse spørsmålene  
 1. Hva er de største mulighetene i barne- og ungdomsarbeidet i 2012? (i din krets)  
 2. Hva bør det satset mer på i året som kommer fra ImF-UNG? 
 3. Hva vil du selv bidra med for å møte utfordringene og mulighetene? (både lokalt og sentralt) 
 4. Noen nyttårsforsett for misjonstjenesten eller livet ditt?

 

Marit Hårklau Ådnanes
Barne- og ungdomssekretær Indremisjonssamskipnaden

 1. Største mulighet er alle de unge vi får møte i leirarbeid og lagssammenheng og som der får høre evangeliet. I tillegg har vi alle de unge lederne som brenn for Jesus. Det gir smitteeffekt og kan få store positive ringvirkninger. 
 2. Vi får allerede bra hjelp fra ImF-UNG, spesielt til talere på leirer. Ellers er det flott med treffpunktene vi har på .no og arbeidermøte, pluss Pit Stop samarbeidet. Det vi ønsker mer hjelp til, er til ledertrening, så jeg gleder meg til en ledertreningskonsulent er på plass. 
 3. Vi ønsker å bidra på denne måten: Sende ut arbeidere, og selv møte de unge på leir og lagssammenheng. Bli inspirert av og selv inspirere lokale lagsledere. Ledertrening. Vi hadde Barne- og ungdomslederkonferanse på Brandøy i helgen, og skal ha leirlederkurs i mars. Pit stop; flott arena for de unge til å møtes og bli enda mer tent i brann for Jesus. 
 4. På arbeidermøtet ble jeg inspirert av Sven Aasmundtveit til å gå oftere innom Kilden for ikke å bli lunken. Vi spiser 3-4 ganger for dagen. Hvorfor ikke være innom vår åndelige matstasjon like ofte? Korte, men viktige stopp.

 

Bjarte Vesetvik
Barnekonsulent Nordhordland Indremisjon

 1. Den største muligheten er alle de ufrelste barna og ungdommene som strømmer til både de lokale lagene og leirene våre. Vi opplever at de er åpne og søkende, og dette gir oss en utrolig god mulighet til å forkynne evangeliet i et samfunn der de ellers ikke hører det. 
 2. Satsingsområdet bør være ledertrening. På sikt vil dette gi en veldig positiv effekt på arbeidet vårt, da det (forhåpentligvis) vil bli enda flere dyktige medarbeidere som kan utføre arbeid lokalt. Dette vil være mer effektivt enn at ImF-UNG eller kretsene sender ut sine folk. 
 3. Jeg vil arbeide for at evangeliet skal blir forkynt, ikke bare med ord, men også med handling, i våre lag og på våre leirer. Det er et stort potensial i, tror jeg, å gjøre folk bevisst på at det er ikke bare andaktsholderen som forkynner evangeliet på lag/leir, men alle som er tilstede med sine holdninger og væremåter. 
 4. Nyttårsforsett for misjonstjenesten: leve enda nærmere Gud slik at Han i enda større grad får prege hva jeg bruker min arbeidstid på. For livet: det samme som i fjor (og året før der, og året før der osv): bli litt sprekere og sitte litt mindre i sofaen?

 

Lisbeth Hjortland
Barne- og familieleder Bergens Indremisjon

 1. Det ligger store muligheter (og utfordringer) i nå enda flere barn og unge med evangeliet. Det er noe av målet vårt, at de skal bli frelst. Vi ønsker også å utruste barna og ungdommene til å være menneskefiskere der de er. Og vi ønsker å dyktiggjøre lederne i det arbeidet de står i. Vi vil også bruke ressurser på å utruste hjemmene for det gudgitte oppdrag – å formidle troen videre til neste generasjon. 
 2. ImF-UNG bør fortsette å sende ut barne- og ungdomsforkynnere som kan være med som talere på leirer og møter, og også folk som kan bidra med lederutrustning. Jeg ønsker også at ImF-UNG skal være en ressurs i forhold til å hjelpe hjemmene med å gi evangeliet videre. 
 3. Jeg ønsker å bli brukt av Gud slik han ønsker å bruke meg. Det er min bønn at jeg alltid må være lydhør for hvilke gjerninger, både utfordringer og muligheter, Gud legger foran meg. Og at jeg får både frimodighet og visdom til å gå inn i disse. 
 4. Ikke akkurat et nyttårsforsett, men jeg må stadig minne meg selv på hvor viktig det er å prioritere «det ene nødvendige» – tid med Gud. Det har jeg igjen tenkt en del på, og prøvd å få inn gode rutiner på, i starten et nytt år.

 

Eivind Landro
Leder for UngMisjon, Sunnmøre

 1. De største mulighetene våre er konfirmantarbeidet og ledertreningen vi driver. Men kanskje den største muligheten er de som virkelig ønsker å komme nærmere Jesus og leve for han. Dersom en får jobbe med disse og utvikle dem, så kan store ting skje! 
 2. Det bør satses mer målrettet, dvs finne ut hvilken funksjon ImF-UNG skal ha og så jobbe med det. Jeg tror at en bør satse på ledertrening i større skala og lære ledere å bli disippelgjort og disippelgjøre andre. 
 3. Vi ønsker selv å drive med ledertrening og jobber med dette. Ellers så er det en utfordring å finn de personene som virkelig ønsker å komme nærmere Jesus, for da må en ha en relasjon til folk, og det kan ta tid. Men det er fult mulig!  
 4. Nyttårsforsett? Nei, egentlig ikke.