Skal du ha en Bibeltime?
Skal du ha en Bibeltime?

Bibeltimeopplegg: Dei første kristne

Oversikt over samlingar og tema:

1.kveld: Jesu himmelfart + første tida etter
1.bibeltime: Disiplane får DHA + Peter lækjer ein lam
2.kveld: Filip og den etiopiske hoffmannen
2.bibeltime: Peter blir fridd frå fengselet + Peter og Kornelius.
Fam/avslmøte: Oppsummering/presentere evangeliet

Last ned Bibeltimeopplegget

Last ned tekst og powerpoint til samlingane

Du finner ei zip-fil her

Info om opplegget:

Tanken bak dette bibeltimeopplegget er å gje ei innføring i kva som skjedde den første tida etter at Jesus for opp igjen til himmelen.

Kvifor dette skjedde, kva det fekk å bety for dei første kristne, og kva det betyr for oss som lever i dag.
Håpet er òg at borna skal forstå litt meir om kva Den Heilage Ande er for noko.

Og så få fram evangeliet, at det er for alle, og at det er vi som må fortelle det vidare til andre!

Som vanleg så kan samlinga 2.kveld bytast ut med noko anna om ein ønsker det, utan at det øydelegg den raude tråden i opplegget.

Opplegget er laga av Barne- og Familieleder i ImF-UNG, Bjarte Vesetvik.

Har du spørsmål eller kommentarar er det berre å ta kontakt!

BjarteVesetvik

LagreLagre

LagreLagre